Opdrachten


Het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie werd opgericht in 2007 binnen het federale parlement (Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat) om de federale wetgeving in België te evalueren en de kwaliteit ervan te verbeteren.

Het gebeurt immers dat, na de goedkeuring, bepaalde wetten in de praktijk voor problemen zorgen: de teksten zijn te ingewikkeld of kunnen moeilijk worden toegepast, er zijn lacunes, er is gebrek aan samenhang, er zijn tegenstrijdigheden, de wetten zijn verouderd of gewoon niet aangepast aan de situaties die ze regelen enz.

Het Comité beschikt, als werkbasis, over drie informatiebronnen om problemen te kunnen opsporen: Op basis van die informatie kan het Comité overgaan tot de evaluatie van een wet. Na het evaluatieproces stelt het Comité een verslag op dat bezorgd wordt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de bevoegde minister. Het Comité kan eventueel voorstellen de betreffende wet te wijzigen.

Het Comité is paritair samengesteld uit volksvertegenwoordigers en senatoren.